Відкрита Освіта
        Всеукраїнська Громадська Організація
  
  
  

    

Освіта створює людину

Ми живемо у динамічному світі, що дуже швидко змінюється. Ці зміни стосуються усіх сфер нашого буття: техніки, що нас оточує, політики, яку проводять світові держави, цінностей, на які орієнтуються люди. Наше життя стало безперервним процесом адаптації, і саме від адаптаційного потенціалу особистості у значній мірі залежать її успіх та можливості самореалізації. Базовим інструментом цієї адаптації є освіта і навчання.

Важливою рисою інноваційної особистості є внутрішня свобода. Ситуація вибору стимулює пізнавальний інтерес, відчуття відповідальності та власної гідності. Вибір напрямків та завдань освіти, гнучка система організації пізнавального процесу з урахуванням здібностей, нахилів, можливість реалізувати себе в обраних видах діяльності є головною умовою формування внутрішньої свободи та відповідальності особистості.

© 2014 Відкрита Освіта    новый хостинг    Все права защищены